Koolitus või esinemine meeskonnale

Koolitaja Kati Orav

Kas oled viimasel ajal püüdnud leida lahendust küsimustele:

Kuidas meeskonnaga strateegilisemalt mõelda ja sellest lähtuvalt tegutseda?

Kuidas mõista sügavamalt meeskonna visiooni, missiooni ja väärtusi?

Kuidas eesmärgistada ja tõhustada koosolekuid?

Kuidas mitmekesistada meeskonna töökorraldust?

Kuidas ideid ja projekte efektiivsemalt esitleda, läbi viia ning analüüsida?

Kuidas olulisi sõnumeid meisterlikult ja visuaalselt edastada?

Kui jah, siis võib olla üheks sobivaks lahenduseks visuaalse lihtsustamise koolitus
või inspiratsiooniesinemine. Kutsu mind oma meeskonna juurde!

Visuaalne lihtsustamine on eelkõige tööriist oma mõtete ning töö korrastamiseks ja sobib suurepäraselt kasutamiseks ka tööalases kontekstis. 

Visuaalse lihtsustamise oskus annab sulle võimaluse oma ideid lihtsate piltide, skeemide ja seoste abil struktureerida.

Visuaalne keel ja suure pildi nägemine aitab nii meil endal kui ka meie meeskondades luua selgust, jagatud arusaamist ning paneb inimesed ühise eesmärgi nimel tegutsema. 

See on tõeliselt tõhus ja samas nii lihtne tööriist, mis aitab luua tähenduslikke ja mõtestatuid protsesse.

Visuaalne mõtlemine ja lihtsustamine sobib kõigile, olenemata nende vanusest, soost või ametist. 

Meeskonnakoolitus

Koolitusel on põhirõhk sellel, et osalejad julgeksid joonistada ning kasutada lihtsamaid joonistuvõtteid ka tööalaselt.

Lihtsad joonistusvõtted on pigem selleks, et toetada oma mõtlemist, muuta info hankimise, talletamise ja esitlemise viisi ning anda juurde uus lähenemine mõtlemiseks läbi lihtsate jooniste.

Õpime joonistuste kokkupanemist strateegilises kontekstis, kuidas pilt saab toetada olulist teksti ning kuidas luua terviklike visuaale.

Koolitusel keskendume rohkem visuaalsele mõtlemisele mistahes töö kontekstis. Visuaalsele salvestamisele keskendume natuke vähem.

Koolitus sobib absoluutselt kõigile, kel vähegi huvi struktureerimise, joonistamise, mõttekaartide, suure pildi nägemise, lihtsustamise jne. vastu.

Joonistusoskus ei ole vajalik. Olge lihtsalt valmis palju kritseldama, analüüsima, ja aktiivselt kaasa töötama.

Koolitus on väga praktiline ja kaasav!

Saate veeta kolleegidega lõbusa kuid samas väga sisuka päeva. Õpite ära uue tehnika ning saate viia läbi põnevaid vestlusi.

Iga osaleja läheb ära omaloodud materjaliga ja saab päeva lõpuks olla enda üle väga uhke!

Eesmärkide seadmise väljakutse

Meeskonnakoolitus või inspiratsiooniesinemine võib toimuda nii Eesti kui Inglise keeles.

Sisse saab integreerida teemasid, mis hetkel meeskonnas olulised. Nt väärtused, strateegia, loovus, inimsuhted, muutused, isiklik või meeskonna areng jne.

Meeskond

Meeskonnakoolitus

 • Sobib suurepäraselt inspiratsiooni- või strateegiapäevaks.
 • Pikkus saab olla 2 tunnist kuni 2 päevani.
  Kõik oleneb, kui sügavalt soovite tehnika selgeks õppida, et seda ka päriselt rakendada. Lisaks on pikema koolituse puhul hea võimalus kasutada seda tehnikat kohe erinevate oluliste protsesside läbitöötamiseks ja mõtestamiseks.
 • Olen kaasava juhtimise taustaga nii praktikuna kui koolitajana ja oskan seetõttu juhtida erinevaid arutelusprotsesse läbi ernevate meetodite, et viia teid reaalsete tulemusteni.
 • Osalejate arv sõltub koolituse pikkusest ja võib jääda 8- 80 osaleja piiridesse.
Meistriklass juhile

Inspiratsiooniesinemine

 • Sobib suurepäraselt mingi valdkonna või ettevõtte konverentsile, suvepäevadele või vabamas õhkkonnas tiimiüritusele.

 • Pikkus saab olla 20 minutist kuni 2 tunnini.

 • Olen oodatud ja tunnustatud kõneleja, TedX kõneleja ja keynote esineja mitmetel konverentsidel ning seminaridel.

 • Olen esinenud juhtimis-, finants- ja koolituskonverentsil ja olnud näiteks Mindvalley University 2022 Tallinn Tribe Speaker.

Võitsin 2022. aasta sügisel Impact Day raames toimunud mõjukõneleja konkursi ja 2023 aastal toimunud Investeerimisfestivali esineja konkursi.

 • Minu esinemised on alati kuulajaid kaasavad. Toon endaga kaasa päikese, optimismi, palju rõõmu, elevust ning loovust. 

Teemad, millest armastan läbi visuaalse lihtsustamise konteksti rääkida:

 • Eesmärkide seadmine ja enesejuhtimine
 • Koostöö ja muutuste juhtimine
 • Loovus, julgus ja mängulisus
 • Meie superoskused- joonistamine ja kujutlusvõime
 • Vaimne tervis

Olen visuaalse lihtsustamise praktik, selle uurija ja õpetaja. Oman magistrikraadi Tartu Ülikooli Haridusinnovatsiooni erialal ja olen kaasautor maailmas tunnustatud erialasele raamatule “Visual Facilitation” Loe minu ja mu missiooni kohta siit.